Yrityksille

Maakuntauudistuksen tavoitteena on vastata nopeasti yritysten ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Kun palveluyritykset tulevat mukaan työvoima- ja kasvupalveluiden tuottamiseen, syntyy uusia innovaatioita ja talouskasvua. Paikallisille yrityksille avautuu lisää liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityspalvelut kuten koulutus, konsultaatiot ja erilaiset kehittämispalvelut lisääntyvät. Maakunta tukee yrityksen perustamisessa, kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Maakunnan kautta yritykset saavat käyttöönsä valtakunnalliset kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelut (Business Finland). Maakunta voi tuottaa palveluja itse ja ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä.
Kansalaisten valinnanvapauden lisääntyminen tarjoaa yrittäjille uusia toimintamahdollisuuksia. Pientenkin tuottajien mahdollisuudet tarjota palveluja kasvavat, kun kansalaisilla on käytössään asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti.

Yrittäjät ja yritykset ovat usein aktiivisia alueensa kehittäjiä. Kansalaisten aloiteoikeus, erilaiset neuvostot ja asiakasraadit vievät alueen kehittämistä eteenpäin. Osallistumisen lisääminen on myös yritysten etu.

Maakuntavaltuusto päättää mm. maankäytön suurista linjoista ja monista muista rakenteellisista asioista. Muun muassa alueellinen joukkoliikenne, maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut, maakunnallinen identiteetti ja kulttuurin edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia yrittäjille.