Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelimen jäsenistö muodostuu henkilöstöjärjestöjen edustajista ja viranhaltijoista.

Yhteistoimintaelimen jäsenet

Maire Ahopelto, Kainuun sote (pj)
Ella Kiljunen, Kainuun sote, Jyty (vpj)
Jyrki Pursiainen, Kainuun sote (siht)
Anssi Parviainen, Kaipe
Eija Jansson, Kuhmo
Eija Karppinen, Kainuun sote, Super
Kari Pehkonen, Ely-keskus
Hanna Toiviainen (P-S AVI)
Leila Koskensalmi, Kainuun sote, JHL
Matti Räinä, Ely-keskus
Marjo Kangasharju, Kainuun sote, Tehy
Mika Pylvänäinen, Ely-keskus, Pardia
Pirjo Kaikkonen, Te-toimisto, Juko
Pentti Malinen, Kainuun liitto
Päivi Parikka, Kainuun sote, Juko
Sakari Sirviö, Sotkamo, Jyty
Tiina Veijola, Te-toimisto

Varajäsenet:
Aija-Mari Partala, Puolanka
Ari Tihinen, Kainuun sote, JHL
Esa Ahonen, Kainuun sote
Essi Sahlberg, Kainuun sote, Juko
Irma Pääkkönen, Te-toimisto, Pardia
Janne Heikkinen, Kaipe
Jorma Halonen, Kaipe, SPAL
Jukka Rusanen, Ely-keskus
Kati Kemppainen, Te-toimisto
Pirjo Heikkinen, Kainuun sote, Jyty
Pasi Loukasmäki, Ely-keskus
Paula Karppinen, Kainuun liitto
Pauli Tervonen, Ely-keskus, Juko

Sinikka Siniluoto-Heikkinen (P-S AVI)
Sari Tervo, Kainuun sote, Super
Tarja Pulkkinen, Sotkamo, Jyty

Yhteistoimintaelimen kokouspäiväkirja

15.11.2018
Yhteistoimintaelimen kokouksen asialista sisälsi tällä kertaa runsaasti ajankohtaisasiaa niin maakunta- kuin soteuudistuksen osalta, koska valtakunnallisesta lakiesitysten käsittelystä oli uutta tietoa käytettävissä. Sen mukaisesti lakien hyväksyntä siirtyisi vuoden 2019 puolelle, mikä vaikuttaa lähinnä vaalien ja sitä myötä myös maakuntavaltuustojen aloitusajankohtaan. Lisäksi asialistalla oli talousasioita sekä tilannekatsausta ICT-, talous- ja henkilöstö- sekä ateria- ja puhtaanapitopalvelujen selvitystyön tilanteesta. Väliaikainen valmistelutoimielin saanee em. selvitystöiden raportit käyttöönsä vielä vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 viimeisen kokouksen yhteistoimintaelin pitää 13.12.

14.9.2018
Yt-elin kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 13.9. Kokouksen asialistalla oli katsausta nykytilanteeseen valtakunnallisen aikataulumuutoksen myötä, syksyn 2018 valmistelun työohjelmaa, valmisteluun käytettävät henkilöstöresurssit sekä maakunnan tukipalveluiden valmistelutilanne. Kainuussa on linjattu, että valmistelutyö jatkuu, minkä vuoksi myös henkilöstöresursseja jatkossa tarvitaan. Muuttuneen aikataulun vuoksi työohjelmiin tehdään korjauksia. Tukipalveluiden suhteen tilanteen selvittämistä ryhdytään jatkossa työstämään ostopalveluna. Maakunnallinen väliaikainen yhteistoimintaelin kokoontuu vuoden 2018 aikana vielä kaksi kertaa (15.11. ja 12.12.).

21.6.2018
Yhteistoimintaelin kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 21.6. Asialistalla oli runsaasti asioita, joista keskeisimpänä jälleen maakuntakonsernirakenteen valmistelutilanne sekä maakunnan tukipalveluiden järjestäminen. Keskustelua käytiin myös maakunta- ja soteuudistuksen aikataulusta, maakuntien rahoituslaskelmista, maakunnan koetalousarvion laadinnasta sekä esivalmisteluvaiheen valtionavustuksista. Toimielin sopi myös syksyn 2018 kokousaikatauluista ja sen mukaisesti toimielin jatkaa kokouksiaan 13.9.2018. Maakunnan yhteistoimintaelin toivottaa kaikille hyvää kesää!

24.5.2018
Maakunnallisen väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokous pidettiin 24.5.2018. Käsiteltävien asioiden listalla oli kokonaisvalmistelutilannetta noudattelevia asioita, joista keskeisimpinä maakuntakonsernin valmistelutilanne ja maakunnan tukipalveluiden järjestäminen. Lisäksi toimielin kävi läpi Pohjois-Suomen yhteistyötilannetta maakunta- ja soteuudistukseen liittyen, tulevan lupa- ja valvontaviraston (Luova-virasto) valmistelutilannetta, maakuntauudistuksen valmistelun budjettitilannetta sekä Valtiovarainministeriön laskelmia tulevien maakuntien rahoittamiseksi. Seuraava kokous pidetään 21.6., jossa sovitaan myös syksyn kokoontumisaikataulusta.

19.4.2018
Maakunnan väliaikainen yhteistoimintaelin on kokoontunut vuoden 2018 puolella kaksi kertaa. Viimeisin kokous oli 19.4. Kokouksessa valmistelujohtaja Jaana Korhonen esitteli maakuntakonsernirakenteen valmistelutyötä, väliaikaishallinnon organisaatiorakennetta ja työjärjestystä sekä valmistelutyöhön rekrytoitujen jatkoaikataulua. Lisäksi Jaana kävi läpi erilaisten tukipalvelujen (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, siivous- ja ruokapalvelut) järjestämiseen liittyvää tilannetta. Seuraavat kokoukset maakunnan yhteistoimintaelin pitää 24.5. ja 21.6.