Usein kysytyt kysymykset

Sote-uudistus

Mitä ovat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut?

Mitkä ovat maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteet?

Miten hallituksen linjaama hallintomalli auttaa kestävyysvajeen vähentämisessä?

Päivystys ja erikoissairaanhoito

Miksi Suomen sairaalaverkkoa ja päivystysjärjestelmää uudistetaan

Mitä tarkoitetaan kiireellisellä hoidolla?

Miksi vaativin ympärivuorokautinen päivystys kootaan 12 sairaalaan?

Palvelutuottajalaki

Kuka voisi tuottaa sote-palveluja?

Millaiset vaatimukset palveluntuottajien on täytettävä?

Milloin tehdään ennakkotarkastus?

Maakuntien rahoitus

Mistä maakunta saa rahoituksen toimintaansa?

Mitä tapahtuu, kun marraskuuhun mennessä maakunta on käyttänyt valtion budjettiin sisältyvät toimintarahansa: johtaako se automaattisesti valtion lisärahoitukseen?

Voiko maakuntatalous kriisiytyä samalla tavoin kuin on tapahtunut eräissä kunnissa?

Maakuntauudistus

Mikä on väliaikaishallinto ja mitkä ovat sen tehtävät?

Mikä on maakuntavaltuusto ja mitkä ovat sen tehtävät?

Millainen on tulevaisuuden kunta?

Valinnanvapaus

Voiko asiakas jo nykyään valita eri vaihtoehtojen välillä?

Mitä tarkoittaa asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Miksi asiakkaan valinnanvapautta lisätään?

Tukipalvelut ja palvelukeskukset

Mistä asioista SoteDigi Oy vastaa?

Miten maakunta ja kunta voivat järjestää yhteisiä tukipalveluita?

Voiko kunta myydä maakunnalle tukipalveluja, kuten esimerkiksi ruokapalveluja?