Työryhmät

Hallintotyöryhmä
(TR1)

Hallintotyöryhmän tehtäviin kuuluu työjärjestyksen ja ohjeistuksen valmistelu VATElle, maakuntaa ja ns. minimaakuntaa varten valmisteltavat asiat sekä organisaatiorakenteesta huolehtiminen.
Muut valmisteltavat asiat aikataulutetaan myöhemmin.

Taloustyöryhmä
(TR2)

Taloushallinnon organisoinnin lisäksi taloustyöryhmän vastuualueeseen kuuluvat yhteistyöprosessien simuloinnin suunnittelut sekä talousarvon laadintaan valmistautuminen. Taloustyöryhmä osallistuu myös riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan.

Toimitilatyöryhmä
(TR3)

Toimitilatyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä ovat laatia arvio uuden Kainuun maakunnan toimitilainvestoinneista ja arvioida investointien kustannusvaikutuksia maakunnan talouteen.

Henkilöstötyöryhmä
(TR4)

Henkilöstötyöryhmä koostuu kaikkien muutoksen kohteena olevien
organisaatioiden edustajista ja henkilöstöjärjestöjen edustajista. Henkilöstötyöryhmän tehtävänä on valmistella maakuntaan fuusioituvien organisaatioiden henkilöstöasioita.

Tietohallintotyöryhmä
(TR5)

Tietohallintotyöryhmän tehtäviin kuuluu ICT-erillisrahoituksen järjestämisen lisäksi tietojärjestelmat, tietohallinnon ja tietojärjestelmien kartoitus, organisointi ja hallinta sekä muutosohjelmat, ohjeistus ja arkkitehtuuri.

Kehittämis- ja suunnittelutyöryhmä
(TR6)

Kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän tehtäviin kuuluu maakunnan strategian valmistelu, aluekehittämis- (ALKE) ja kasvupalvelulain mukaisiin neuvotteluihin valmistautuminen, simulointiin osallistuminen, maakuntalain neuvotteluihin valmistautuminen.

Soten järjestämistyöryhmä (TR7)

Soten järjestämistyöryhmän tehtävä on valmistella tulevan maakuntalain ja sote-järjestämislakiin liittyvien käytännön tehtävien selkeyttäminen.

Soten tuottamistyöryhmä (TR8)

Soten tuottamisen työryhmän tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamistehtävien yhteensovittaminen, palveluiden tuottamisen rakenteiden valmistelu, sekä palvelutehtävien määrittely.

Varautumisen työryhmä (TR9)

Varautumisen työryhmän tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa valmistella häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevan varautumisvelvollisuuden...

Työvoima- ja elinkeino-palvelutyöryhmä
(TR10)

Työ- ja elinkeinopalvelut työryhmän tehtävänä on suunnitella maakunnan kasvupalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus. Nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään ja uudistetaan kasvupalveluiksi.

Maataloustuotannon ja ympäristöterveydenhuollon työryhmä (TR11)

Työryhmän tehtäväkenttä koostuu pääsääntöisesti maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveyshuollon tehtävistä.
Työryhmässä valmistellaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi mm. uuden maakunnan organisointia...

Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmä
(TR12)

Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmän tehtävänä on valmistella alueidenkäytön ja maakuntakaavoituksen, kulttuuriympäristön, liikenteen, vesi- ja kalatalouden sekä vesienhoidon, vesihuollon, ympäristön yleisen seurannan, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämisen...

 
 
 

Valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) koostuu uuden maakunnan muodostavien organisaatioiden viranhaltijoista. Se johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelua.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä on aloittanut toimintansa jo elokuussa 2016 uuden maakunnan esivalmistelun aikana, ja jatkaa työskentelyään uuden maakunnan käynnistämiseen saakka.

Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelimen jäsenistö muodostuu henkilöstöjärjestöjen edustajista ja viranhaltijoista jotka..