Maakuntauudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä.

Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta.

Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Tämä vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien ja kuntien yhteisten lakisääteisten organisaatioiden määrää, kun tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 maakunnalle. Uudistuksen myötä palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Kuva 1: Väliaikaishallinnon organisaatio

Kuva 2: Maakuntaan siirtyvät tehtäväkokonaisuudet

Kuva 3: Uudistuksen aikataulu

Kuva 4: Siirtyvä henkilöstö

Mitä uudistuksella tavoitellaan?


Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin.

Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnanvapautta palveluissa lisätään.

Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.

Maakunnat vastaavat moninaisista tehtävistä

Uusille maakunnille siirtyvät tehtävät:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.
Uudistuksen päälait

Tällä hetkellä on käynnissä laaja-alainen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö.
Uudistukseen liittyvät päälait ovat seuraavat:

 • Sote-järjestämislaki
 • Voimaanpanolaki
 • Maakuntalaki
 • Rahoitusta koskevat lait
  • maakuntien rahoituslaki
  • kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki
 • Verotusta koskevat lait
 • Henkilöstöä koskevat lait
 • Vaalilainsäädäntö
 • Yleishallintolait
 • Ahvenanmaa
Kainuun maakuntauudistuksen kirjaamon sähköpostiosoite on avattu: kainuunmaakunta(at)kainuu.fi


Kainuun maakunta ja sote-uudistuksen yhteyshenkilönä toimii valmistelujohtaja. Kainuussa tulevaan itsehallintoalueeseen liittyvien yhteisöjen johtajat sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton yhteinen viestintäpäällikkö:

Kainuun maakunta- ja sote-uudistus
Tiina Veijola, valmistelujohtaja
050 396 2255
tiina.veijola@kainuu.fi

Kainuun liitto
Pentti Malinen, maakuntajohtaja
044 7970 197
pentti.malinen(at)kainuu.fi

Kainuun sote
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja
044 777 3033
maire.ahopelto(at)kainuu.fi

Kainuun ELY-keskus
Kari Pehkonen, johtaja
0295 023 856
kari.pehkonen(at)ely-keskus.fi

Kainuun Pelastuslaitos
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja
08 6155 3111 tai 044 7100 151
anssi.parviainen(at)kaipe.fi

Viestintä
Eeva Mäntymäki, viestintäpäällikkö
044 7974 004
eeva.mantymaki(at)kainuu.fi