Henkilöstölle

Henkilöstötyöryhmä valmistelee henkilöstöasioita, jotka koskevat noin 4000 työntekijää Kainuussa. Heidän työpaikkansa siirtyvät uuteen maakuntaan. Valmisteltaviin asioihin kuuluvat mm. liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvan henkilöstön kartoittaminen, siirtosuunnitelmien ja -sopimusten valmistelu sekä monet henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Vaikka kaikilla henkilöstöjärjestöillä on edustaja työryhmässä, jokainen työntekijä voi kysyä mieltään askarruttavista asioista alla olevalla lomakkeella

Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevalle henkilöstölle järjestään henkilöstöinfo 19.3.2019 klo 12:00 – 13:00.

Tilaisuuden kesto on noin tunnin.

Osallistu infoon tästä Skype -linkistä.

Tilaisuuteen on varattu aikaa myös henkilöstön kysymyksille, joita voi lähettää omalla nimellä tai anonyymisti.
Tilaisuudessa voit esittää kysymyksiä myös chatin kautta.