Tervetuloa Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen sivuille!

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Tarve palvelujen uudistukselle ei kuitenkaan ole kadonnut, joten palvelujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa niin kuntien, maakunnan tasolla kuin valtionhallinnossakin ja näiden kesken. Uudet tavoitteet selviävät, kun Suomen uusi hallitus aloittaa työskentelynsä eduskuntavaalien jälkeen.

Konsernirakenneluonnokset, henkilöstöinfojen esitysmateriaalit, videotallenteet ja palautteet:

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistusta tehdään parhaillaan Suomessa, jotta kaikilla olisi laadukkaat ja tasavertaiset julkiset palvelut käytössä myös tulevaisuudessa. Uudistus muun muassa lisää kansalaisten valinnanvapautta ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin nykyistä paremmin.

Kainuun valmistelurakenne

Mukana maakuntauudistuksessa

Kainuu.fi

Kainuu.fi -sivuilla ovat kaikki Kainuun kuntien, kuntayhtymien ja kuntien yhdessä omistamien yhtiöiden palvelut. Sivuilla ovat myös yhteisöt, jotka tulevat olemaan osa uutta Kainuun maakunta vuodesta 2021 alkaen.

Kainuun sote

Kainuu on ensimmäinen maakunta, joka yhdistänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon. Niin sanottu Kainuun malli otettiin käyttöön jo vuonna 2005, ja toimintamalli jatkuu edelleen.

Kainuun liitto

Kainuun kunnat muodostavat lakisääteisen kuntayhtymän Kainuun liiton. Maakuntien liitot ovat edunvalvojia, joilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus.

Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskuksessa on kaksi vastuualuetta: E, jossa ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, ja Y, jossa ovat ympäristö ja luonnonvarat. Kainuun ELY-keskus vastaa Kainuun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kalatalousasioista.

Kainuun TE-toimisto

Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto palvelee kolmessa toimipaikassa: Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella.
Palvelemme arkisin toimipaikasta riippuen klo 9.00–16.00 välisenä aikana.

Kainuun pelastuslaitos

Kainuun pelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Kajaanin kaupunki ja kaupunginvaltuuston asettama pelastuslautakunta, jossa on jäseniä kaikista Kainuun kunnista.